EXPLORERS.ISTANBUL

İskele47

BAGER AKBAY

DEVAM

NE?

Rönesans

İnsanları

Explorers Istanbul yıkıcı teknolojilerin toplumların geleceğine dair etkilerini anlamaya odaklanan disiplinler arası bir düşünce liderliği platformudur. Söz konusu odakta akademi, sanat, teknoloji ve toplum bilimleri alanında çalışmalarını sürdüren kanaat önderleri ile gelişen teknolojilerin etkilerini, potansiyelini ve geleceğini anlamak isteyen iş, kamu ve teknoloji liderlerini bir araya getirmeyi amaçlar.

NEDEN?

Explorers İstanbul iş, sanat, teknoloji ve sosyal bilimler odağında topluluk yönetimi ve bilgi paylaşımı adına tasarlanmış hibrit bir düşünce liderliği platformudur.

KİM?

NEREDE / NE ZAMAN?

Yaklaşan hiç etkinlik yok
B L O G

NASIL?

1

Perspektif

Toplumların sanat, teknoloji ve endüstri ile evrilen geleceğine ışık tutmayı ve karar vericilere yeni bir perspektif kazandırmayı hedefler.

2

Seçkin Katılımcılar

İş, Teknoloji, Toplum Bilimi ve Sanat dünyasından seçkin bir katılımcı kitlesine ulaşır.

3

Online İçerik

Dijital platformlarda canlı yayınlanır, alandaki bilgi birikimini toplumun bütün kesimlerine ulaştırmayı hedefler.

4

Dijital Bülten

Her buluşma sonunda, konuşmacı ve katılımcıların perspektiflerini taşıyan, geleceğe ışık tutan bağımsız bir rapor yayınlar.

EMC_6059.JPG

Serinin ilk buluşmasında yanıt aranacak soru:

İnsanlığın geleceğini tasarlayan makineler adil ve tarafsız mı?

Yüzyıllardır insanlığın zihnini meşgul eden yüzlerce sorudan biri kader. İnsanoğlu yolculuğunu kendisi mi yazıyor yoksa kurgulanmış bir hayatı mı yaşıyor: Hayatımızı kendimiz mi şekillendiriyoruz yoksa önümüze çıkan sınırlı sayıda kavşakta mümkün olan kısıtlı sayıda tercih ile mi ilerliyoruz? Bandersnatch’te Colin’in inandığı üzere; nereye gidip nereye gidemeyeceğimizi belirleyen kozmik akış şeması hayatın sarsılmaz gerçeği mi - bundan emin olmak mümkün değil. Seçtiğimizi sandığımız patikalar zaten tanımlanmış mıydı?

The Matrix ya da Truman Show hikayeleri bizi konforlu hayatımızdan uzaklaştırıyor. Baudrillard’ın dediği gibi, gerçeğin tüm göstergelerine sahip kodlar ve algoritmalar simülasyonunun farkındalığına ancak hissederek varabiliriz.

Bu huzursuz tartışmaların bizi aradıklarımıza götürmeyeceği ortada. Neden, teknolojiyi kullanarak özgür irademizi örseleyen bu yapay düzeni taklit etmeye çalışıyoruz? Kısıtlı ve yüzeysel algoritmalar, insanoğluna kıyasla çok daha fazla veriye sahip olsalar da, sinirsel ve endokrin sistemin yarattığı görü ve güdülere ulaşabilir mi? Kusursuzluğuna inandığımız sıradan algoritmaların neyi sevmemiz ya da ne hissetmemiz gerektiğini belirlemesine neden izin veriyoruz? Yeni bir rönesansa ihtiyacımız var. İnsanlardan öğrenen makinelere ihtiyacımız var. Sonsuz sayıda seçeneğin mümkün kıldığı sonsuz sayıda olasılığı deneyimlemeye ihtiyacımız var. Yeni bir hikayeye ihtiyacımız var. Belirli bir gündemi ve tarafı olan, yanlı kararlar veren makinelere & algoritmalara teslim olmak yerine, insan doğasını keşfetmeye odaklanan ve açık kaynak kod kültüründen beslenen bağımsız teknolojilere ihtiyacımız var.

Ozan Can AK

Explorers.Istanbul

Bizi Takip Edin!

İlham Verici Panel, Konuşma ve Blog Yazıları için Abone Olun!

Thanks for submitting!

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon